MINDFULNESS - MBSR

Mindfulness: Mindfulness, eller medveten närvaro, är att man riktar sin uppmärksamhet på ett speciellt sätt; med avsikt, i nuet, utan att värdera eller döma. Man fokuserar på sina upplevelser i stunden. Med denna form av uppmärk-samhetsträning kan vi upptäcka våra invanda tankemönster, och andra beteenden, som vi kanske har haft under lång tid, beteenden som har blivit vanemässiga. Genom träning kan vi bli ökat medvetna om, och förändra denna ”autopilot”. Med ökad självkännedom, dvs att du förstår dig själv bättre, och ökad förmåga till självreglering, genom att tillämpa olika färdigheter, går det att upptäcka och lära sig nya förhållningssätt till vad som händer ögonblick till ögonblick, inom oss likväl som utanför oss.


Vi har alla en inneboende förmåga till att vara medvetet närvarande. Med mindfulnessträning kan vi fördjupa denna förmåga som kan göra det lättare att t ex stå ut med och hantera obehagliga känslor som exempelvis stress, oro och smärta.


MBSR: MBSR är en förkortning av MindfulnessBaserad StressReduktion (MindfulnessBased StressReduction). MBSR är ett 8-veckors program, utvecklat av Jon Kabat-Zinn och kollegor vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts, USA, och har använts sedan slutet av 1970-talet med syfte att möta och hantera fysiologisk och psykologisk stress. Programmet utvecklades ursprungligen för patienter med kronisk smärta, men har kommit att användas för att minska bland annat stress och depressionssym­tom. Syftet är att understödja hälsa och balans i livet, ofta som ett komplement till sedvanlig psykoterapeutisk behandling.


MBSR är idag ett välbeforskat meditationsprogram med dokumenterat empiriskt stöd. Över tusen vetenskapliga studier världen över beskriver i olika grad nyttan av programmet avseende att effektivt reducera stress, smärta, depression/nedstämdhet och ångest/oro, och samtidigt öka livskvalitet, sömnkvalité och emotionell balans. I MBSR lär vi oss att förhålla oss som en deltagande observatör till tankar, känslor och förnimmelser i kroppen vilket underlättas av att vi om och om igen riktar och förankrar vår uppmärksamhet.


Programmet innehåller systematisk mindfulnessträning genom upplevelsebaserade övningar i olika meditations-tekniker (sittande meditation, gående meditation, kroppsscanning och enkel yoga), så kallade formella meditations-övningar. Träningen innefattar även informell träning, dvs att vara medvetet uppmärksam i vardagen. Kurstillfällena innehåller dessutom teori och möjlighet till reflektion i grupp. 


Vad utvecklas? Genom att lyssna inåt ökar medvetenheten om hur du mår, vad du tänker, vad du känner, vad som händer i kroppen och hur du agerar. Du kommer mest troligen även i kontakt med vad du vill, önskar och längtar efter.

 

Exempel på några fler effekter, påvisade i forskning:

  • Låg reaktivitet mot inre upplevelser = stärkt affekttolerans
  • Observans på känslor, tankar och kroppsförnimmelser = ökad självkännedom
  • Förmåga att agera medvetet i nuet = i motsats till att reagera automatiskt
  • Förmåga att beskriva känslor och inre upplevelser i ord = ökad självkännedom
  • En icke dömande attityd till inre upplevelser = ökad acceptansförmåga
  • Ökad självmedkänsla = att vilja mig själv väl

Är MBSR en kurs för dig?

Kursen vänder sig till dig som bättre vill kunna hantera och lindra stress i vardagen. För dig som upplever fysisk eller psykisk stress. För dig som önskar nå stressreducering och ökad självkännedom. För dig som önskar utveckla egentid i tystnad. För dig som önskar fördjupa din förmåga i att vara medvetet närvarande.


Kursen vänder sig till dig som är terapeut eller jobbar med människovårdande yrke. För ökad terapeutisk närvaro i patient- och klientmöten. För att förebygga egen empatitrötthet. För att nå inre hållbarhet.


Kursen vänder sig till dig med hormonell obalans. För att sänka nivåerna av stresshormoner (stressreducering) vilket kan ha en positiv effekt på hormoner såsom progesteron och östrogen.


Kursen vänder sig till dig som är blivande eller aktuell student på grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykoterapeutprogram. Du har möjlighet att tillgodoräkna dig genomgången MBSR som egenterapi. Förutsättningen för ett intygsskrivande är att MBSR-läraren även är legitimerad psykoterapeut vilket Eva Johansson är. Observera att det är upp till utbildningsanordnaren i psykoterapi att avgöra huruvida du som deltagare beviljas kurs-timmarna i MBSR som egenterapi-timmar.


Avrådan från deltagande: djup depression, suicidalitet, PTSD, pågående missbruk, obehandlad psykossjukdom, social ångest som försvårar gruppmedverkan, otillräcklig förståelse av svenska språket.

Nästa kursstart: 13 september

Omfattning: Digital introduktion, 8 veckoträffar i grupp & en heldag i tystnad efter kurstillfälle 6 (ca 30 kurstimmar)

Antal: 6-12 deltagare

Behörighet: Medverkat på den digitala introduktionen (30/8, kl 15.00-16.30)

Plats: Lokal hos Manfrinato, Roskildevägen 5, Malmö

Tid: kl 14.00-16.30 (2,5 tim/tillfälle), heldag i tystnad 09.00-16.00 

Datum (fredagar): 30/8 (digital intro), 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 20/10 (tyst heldag), 25/10, 1/11


Innehåll: Varje kurstillfälle utgörs av en blandning av guidade mindfulnessövningar såsom kroppsscanning, sittande och gående meditationer, mindful yoga, samtligt varvat med mindfulnessteori. Vi praktiserar även för en ökad medveten närvaro i vardagen. Kursen består förutom formell och informell praktik av reflektioner i grupp, och hemuppgifter. Mellan tillfällena är det rekommenderat att dagligen tillämpa mindfulness i ca 30-45 minuter. Material för eget utövande ingår i kurspriset.


Denna kurs tillgodoräknas som steg 1 i MBSR-lärarutbildningen och ger dig behörighet att söka MBSR-practicum, steg 2 i den professionella lärarutbildningen, MBSR via Center for Mindfulness Sverige.


Kurslärare: Eva Johansson, leg psykolog/leg psykoterapeut, mindfulnesslärare i MBSR

Kursmaterial som ingår: Kompendium & guidade övningar

Kursbok som rekommenderas: Vart du än går är du där av Jon Kabat-Zinn


Pris (inkl moms):

6.900 kr

Early bird: 6.200 kr t.o.m 30/6


Duopris: 6.490 kr (anmäl dig tillsammans med en vän, kollega, familjemedlem)

Early bird Duo: 5.900 kr t.o.m 30/6 

 

Anmälan & frågor: info@axlakbt.se

Sista anmälningsdag: 16 augusti. Anmälan är bindande. Vid inställd kurs från arrangörens sida, återbetalas kursavgiften. 


Axla KBT ger originalprogrammet i MBSR.

Medlem i MBTASweden, Mindfulness-Based Teacher Association Sweden. www.mbtasweden.org.