Välkommen till mig

- KBT under högkostnadsskydd via remiss -

Eva Johansson

Leg psykolog

Leg psykoterapeut

Specialist i klinisk vuxenpsykologi

Mindfulnesslärare i MBSR

Tjänster

PSYKOTERAPI

Axla KBT erbjuder psykoterapi med KBT-inriktning under högkostnadskydd via remiss, enligt Region Skånes vårdval psykoterapi.

MINDFULNESS

Axla KBT erbjuder MBSR, ett program som syftar till att främja medveten närvaro, självmed-känsla, ökad självkännedom och välbefinnande.

“Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response.

In our response lies our growth and our freedom.” 

Viktor E. Frankl